Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:

Bếp nướng điện WBS-600

12.600.000 đ Trước thuế: 12.600.000 đ
0

Bếp nướng điện WBS-600 - Bếp nướng điện WBS-600 thích hợp sử dụng trong các nhà hàng, quán ăn nhanh.....

Bếp nướng điện WGB-120

5.400.000 đ Trước thuế: 5.400.000 đ
0

Bếp nướng điện WGB-120 - Bếp nướng điện WGB-120 thích hợp sử dụng trong các nhà hàng, quán ăn nhanh.....

Bếp nướng điện WGC-550

4.050.000 đ Trước thuế: 4.050.000 đ
0

Bếp nướng điện WGC-550 - Bếp nướng điện WGC-550 thích hợp sử dụng trong các nhà hàng, quán ăn nhanh.....

Bếp nướng điện WGC-750

5.400.000 đ Trước thuế: 5.400.000 đ
0

Bếp nướng điện WGC-750 - Bếp nướng điện WGC-750 thích hợp sử dụng trong các nhà hàng, quán ăn nhanh.....

Bếp nướng điện WYD-600

14.400.000 đ Trước thuế: 14.400.000 đ
0

Bếp nướng điện WYD-600 - Bếp nướng điện WYD-600 thích hợp sử dụng trong các nhà hàng, quán ăn nhanh.....

Bếp nướng điện WYD-852

13.950.000 đ Trước thuế: 13.950.000 đ
0

Bếp nướng điện WYD-852 - Bếp nướng điện WYD-852 thích hợp sử dụng trong các nhà hàng, quán ăn nhanh.....

Bếp nướng điện WYG-460,WYG-660,WYG-860

11.700.000 đ Trước thuế: 11.700.000 đ
0

Bếp nướng điện WYG-460,WYG-660,WYG-860 - Bếp nướng điện WYG-460,WYG-660,WYG-860 thích hợp sử dụng t.....

Bếp nướng điện WYG-600

12.150.000 đ Trước thuế: 12.150.000 đ
0

Bếp nướng điện WYG-600 - Bếp nướng điện WYG-600 thích hợp sử dụng trong các nhà hàng, quán ăn nha.....

Bếp nướng điện WYG-680-4

14.670.000 đ Trước thuế: 14.670.000 đ
0

Bếp nướng điện WYG-680-4 - Bếp nướng điện WYG-680-4 thích hợp sử dụng trong các nhà hàng, quán ăn n.....

Bếp nướng điện WYG-841

14.400.000 đ Trước thuế: 14.400.000 đ
0

Bếp nướng điện WYG-841 - Bếp nướng điện WYG-841 thích hợp sử dụng trong các nhà hàng, quán ăn nhanh.....

Bếp nướng điện YXD-10B,YXD-8C,YXD-8B,YXD-5A

6.750.000 đ Trước thuế: 6.750.000 đ
0

Bếp nướng điện YXD-10B,YXD-8C,YXD-8B,YXD-5A - Bếp nướng điện YXD-10B,YXD-8C,YXD-8B,YXD-5A thích hợp.....

Bếp nướng điện YXD-3

40.500.000 đ Trước thuế: 40.500.000 đ
0

Bếp nướng điện YXD-3 - Bếp nướng điện YXD-3 thích hợp sử dụng trong các nhà hàng, quán ăn nhanh, kh.....

Bếp nướng điện YXD-40B-8

45.900.000 đ Trước thuế: 45.900.000 đ
0

Bếp nướng điện YXD-40B-8 - Bếp nướng điện YXD-40B-8 thích hợp sử dụng trong các nhà hàng, quán ăn n.....

Bếp nướng điện YXD-5

61.200.000 đ Trước thuế: 61.200.000 đ
0

Bếp nướng điện YXD-5 - Bếp nướng điện YXD-5 thích hợp sử dụng trong các nhà hàng, quán ăn nhanh, .....

Bếp nướng điện YXD-98B_YXD-96B

9.000.000 đ Trước thuế: 9.000.000 đ
0

Bếp nướng điện YXD-98B_YXD-96B - Bếp nướng điện YXD-98B_YXD-96B thích hợp sử dụng trong các nhà hàn.....

Bếp nướng điện đa năng GEL90

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ
0

Bếp nướng điện đa năng GEL90 - Bếp nướng điện đa năng GEL90 thích hợp sử dụng trong các nhà hàng, q.....

Bếp nướng điện đa năng GET 90L

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ
0

Bếp nướng điện đa năng GET 90L - Bếp nướng điện đa năng GET 90L thích hợp sử dụng trong các nhà hàn.....

Bếp nướng điện đa năng GFR 8-8

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ
0

Bếp nướng điện đa năng GFR 8-8 - Bếp nướng điện đa năng GFR 8-8 thích hợp sử dụng trong các nhà hàn.....

Bếp nướng điện đa năng GH-817

6.300.000 đ Trước thuế: 6.300.000 đ
0

Bếp nướng điện đa năng GH-817 - Bếp nướng điện đa năng GH-817 thích hợp sử dụng trong các nhà hàng,.....

Bếp nướng điện đa năng GTL-814

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ
0

Bếp nướng điện đa năng GTL-814 - Bếp nướng điện đa năng GTL-814 thích hợp sử dụng trong các nhà hàn.....

Bếp nướng điện đa năng GTL-816

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ
0

Bếp nướng điện đa năng GTL-816 - Bếp nướng điện đa năng GTL-816 thích hợp sử dụng trong các nhà hàn.....

Bếp rán gas WGP-610-2

20.250.000 đ Trước thuế: 20.250.000 đ
0

Bếp rán gas WGP-610-2 - Bếp rán gas WGP-610-2 thích hợp sử dụng trong cá.....

Bếp rán gas WGP-820-3

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ
0

Bếp rán gas WGP-820-3 - Bếp rán gas WGP-820-3 thích hợp sử dụng trong các nhà hàng, quán ăn nhanh, .....

Bếp rán nửa phẳng, nửa nhăn BR-PN

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ
0

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model BR-PN Tên sản phẩm .....

Bếp rán điện WYG-741

15.300.000 đ Trước thuế: 15.300.000 đ
0

Bếp rán điện WYG-741 - Bếp rán điện WYG-741: Chuyên sử dụng trong các nhà hàng, quán ăn.....

Bếp rán điện WYG-841

16.200.000 đ Trước thuế: 16.200.000 đ
0

Bếp rán điện WYG-841 - Bếp rán điện WYG-841 thích hợp sử dụng trong các nhà hàng, quán ăn nhanh, kh.....

Bếp thấp đơn BTD-1B

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ
0

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model C2GSPB5050 Tên sản phẩm.....

Bếp xào 1 bếp 1 quạt

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ
0

Bếp xào 1 bếp 1 quạt - Bếp xào 1 bếp 1 quạt là loại bếp á chuyên dụng trong các nhà hàng, khách s.....