Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Sale Tủ cơm gas kết hợp điện 6 khay VINAKI TCGD-06 Quick View

Tủ cơm gas kết hợp điện 6 khay VINAKI TCGD-06

1.250.000 đ 10.600.000 đ Trước thuế: 10.600.000 đ
0

Bạn là chủ nhà hàng, bạn làm việc trong những bếp ăn tập thể, bạn gặp kh.....

Sale Tủ nấu cơm 06 khay TCDA-06 dùng điện có atomat hẹn giờ Quick View

Tủ nấu cơm 06 khay TCDA-06 dùng điện có atomat hẹn giờ

10.500.000 đ 8.800.000 đ Trước thuế: 8.800.000 đ
0

Khi cần nấu một số lượng lớn suất ăn từ 100 đến 300, 500 thậm chí là 1000 thì v.....

Sale Tủ nấu cơm 6 khay VINAKI TCD-06 dùng điện Quick View

Tủ nấu cơm 6 khay VINAKI TCD-06 dùng điện

10.500.000 đ 8.400.000 đ Trước thuế: 8.400.000 đ
0

Khi cần nấu một số lượng lớn suất ăn từ 100 đến 300, 500 thậm chí là 1000 thì v.....

Sale Tủ nấu cơm 6 khay VINAKI TCG-06 dùng gas Quick View

Tủ nấu cơm 6 khay VINAKI TCG-06 dùng gas

11.000.000 đ 9.100.000 đ Trước thuế: 9.100.000 đ
0

Bạn là chủ nhà hàng, bạn làm việc trong những bếp ăn tập thể, bạn gặp kh.....

Sale Tủ nấu cơm 8 khay VINAKI TCD-08 dùng điện Quick View

Tủ nấu cơm 8 khay VINAKI TCD-08 dùng điện

12.000.000 đ 9.100.000 đ Trước thuế: 9.100.000 đ
0

Khi cần nấu một số lượng lớn suất ăn từ 100 đến 300, 500 thậm chí là 1000 thì v.....

Sale Tủ nấu cơm 8 khay VINAKI TCG-08 dùng gas Quick View

Tủ nấu cơm 8 khay VINAKI TCG-08 dùng gas

11.500.000 đ 10.000.000 đ Trước thuế: 10.000.000 đ
0

Bạn là chủ nhà hàng, bạn làm việc trong những bếp ăn tập thể, bạn gặp kh.....

Sale Tủ cơm gas kết hợp điện 8 khay VINAKI TCGD-08 Quick View

Tủ cơm gas kết hợp điện 8 khay VINAKI TCGD-08

13.500.000 đ 11.600.000 đ Trước thuế: 11.600.000 đ
0

Bạn là chủ nhà hàng, bạn làm việc trong những bếp ăn tập thể, bạn gặp kh.....

Sale Tủ nấu cơm 10 khay VINAKI TCD-10 dùng điện Quick View

Tủ nấu cơm 10 khay VINAKI TCD-10 dùng điện

13.000.000 đ 9.700.000 đ Trước thuế: 9.700.000 đ
0

Khi cần nấu một số lượng lớn suất ăn từ 100 đến 300, 500 thậm chí là 1000 thì.....

Sale Tủ nấu cơm 10 khay VINAKI TCG-10 dùng gas Quick View

Tủ nấu cơm 10 khay VINAKI TCG-10 dùng gas

12.500.000 đ 10.600.000 đ Trước thuế: 10.600.000 đ
0

Tủ nấu cơm 10 khay Made in Việt Nam TCG-10 dùng gas - Bạn đang tìm kiếm một giải ph.....

Sale Tủ cơm gas kết hợp điện 10 khay VINAKI TCGD-10 Quick View

Tủ cơm gas kết hợp điện 10 khay VINAKI TCGD-10

14.000.000 đ 12.100.000 đ Trước thuế: 12.100.000 đ
0

Bạn là chủ nhà hàng, bạn làm việc trong những bếp ăn tập thể, bạn gặp kh.....

Sale Tủ nấu cơm 12 khay VINAKI TCD-12 dùng điện Quick View

Tủ nấu cơm 12 khay VINAKI TCD-12 dùng điện

14.000.000 đ 10.200.000 đ Trước thuế: 10.200.000 đ
0

Khi cần nấu một số lượng lớn suất ăn từ 100 đến 300, 500 thậm chí là 1000 thì v.....

Sale Tủ nấu cơm 12 khay VINAKI TCG-12 dùng gas Quick View

Tủ nấu cơm 12 khay VINAKI TCG-12 dùng gas

13.500.000 đ 11.000.000 đ Trước thuế: 11.000.000 đ
0

Tủ nấu cơm 12 khay Made in Việt Nam TCG-12 dùng gas - Bạn đang tìm kiếm một giải ph.....

Sale Tủ cơm gas kết hợp điện 12 khay VINAKI TCGD-12 Quick View

Tủ cơm gas kết hợp điện 12 khay VINAKI TCGD-12

14.000.000 đ 12.500.000 đ Trước thuế: 12.500.000 đ
0

Bạn là chủ nhà hàng, bạn làm việc trong những bếp ăn tập thể, bạn gặp kh.....

Sale Tủ nấu cơm 24 khay VINAKI TCD-24 dùng điện Quick View

Tủ nấu cơm 24 khay VINAKI TCD-24 dùng điện

23.500.000 đ 20.500.000 đ Trước thuế: 20.500.000 đ
0

Khi cần nấu một số lượng lớn suất ăn từ 100 đến 300, 500 thậm chí là 1000 thì v.....

Sale Tủ nấu cơm 24 khay VINAKI TCG-24 dùng gas Quick View

Tủ nấu cơm 24 khay VINAKI TCG-24 dùng gas

25.500.000 đ 22.000.000 đ Trước thuế: 22.000.000 đ
0

Bạn là chủ nhà hàng, bạn làm việc trong những bếp ăn tập thể, bạn gặp kh.....

Sale Tủ cơm gas kết hợp điện 24 khay VINAKI TCGD-24 Quick View

Tủ cơm gas kết hợp điện 24 khay VINAKI TCGD-24

270.000.000 đ 25.000.000 đ Trước thuế: 25.000.000 đ
0

Bạn là chủ nhà hàng, bạn làm việc trong những bếp ăn tập thể, bạn gặp kh.....

Tủ nấu cơm 10 khay dùng gas JY-ZG-250

11.600.000 đ Trước thuế: 11.600.000 đ
0

Tủ nấu cơm 10 khay dùng gas JY-ZG-250 - Tủ nấu cơm 10 khay dùng gas JY-ZG-250 giúp bạn thực hiện .....

Sale Tủ nấu cơm 10 khay dùng điện JY-ZD-250 Quick View

Tủ nấu cơm 10 khay dùng điện JY-ZD-250

10.300.000 đ 10.300.000 đ Trước thuế: 10.300.000 đ
0

Tủ nấu cơm 10 khay dùng điện JY-ZD-250 Tủ nấu cơm 10 khay dùng điện JY-ZD-250 giúp nhà cung cấp t.....

Sale Tủ nấu cơm 10 khay loại cao cấp dùng điện KZ-10 Quick View

Tủ nấu cơm 10 khay loại cao cấp dùng điện KZ-10

10.500.000 đ 10.300.000 đ Trước thuế: 10.300.000 đ
0

Bạn là chủ nhà hàng, bạn làm việc trong những bếp ăn tập thể, bạn gặp khó khăn khi phải nấu cơm cho .....

Sale Tủ nấu cơm 12 khay dùng gas JY-ZG-300 Quick View

Tủ nấu cơm 12 khay dùng gas JY-ZG-300

11.600.000 đ 11.600.000 đ Trước thuế: 11.600.000 đ
0

Tủ nấu cơm 12 khay dùng gas JY-ZG-300 - Tủ nấu cơm 12 khay dùng gas JY-ZG-300 có thể dùng để nấu .....

Sale Tủ nấu cơm 12 khay dùng điện JY-ZD-300 Quick View

Tủ nấu cơm 12 khay dùng điện JY-ZD-300

Liên hệ 10.700.000 đ Trước thuế: 10.700.000 đ
0

Tủ nấu cơm 12 khay dùng điện JY-ZD-300 Tủ nấu cơm 12 khay dùng điện JY-ZD-300 giúp công việc nấu .....

Sale Tủ nấu cơm 12 khay loại cao cấp dùng điện KZ-12 Quick View

Tủ nấu cơm 12 khay loại cao cấp dùng điện KZ-12

11.000.000 đ 10.700.000 đ Trước thuế: 10.700.000 đ
0

Bạn là chủ nhà hàng, bạn làm việc trong những bếp ăn tập thể, bạn gặp khó khăn khi phải nấu cơm cho .....

Sale Tủ nấu cơm 16 khay dùng gas JY-ZG-400 Quick View

Tủ nấu cơm 16 khay dùng gas JY-ZG-400

Liên hệ 15.800.000 đ Trước thuế: 15.800.000 đ
0

Tủ nấu cơm 16 khay dùng gas JY-ZG-400 - Tủ nấu cơm 16 khay dùng gas JY-ZG-400 với công nghệ mới 1.....

Sale Tủ nấu cơm 20 khay dùng điện JY-ZD-500 Quick View

Tủ nấu cơm 20 khay dùng điện JY-ZD-500

19.700.000 đ 18.700.000 đ Trước thuế: 18.700.000 đ
0

Tủ nấu cơm 20 khay dùng điện JY-ZD-500 - Tủ nấu cơm 20 khay dùng điện JY-ZD-500 giúp nhà cung cấp.....

Sale Tủ nấu cơm 20 khay dùng điện JY-ZD-600 Quick View

Tủ nấu cơm 20 khay dùng điện JY-ZD-600

20.400.000 đ 18.700.000 đ Trước thuế: 18.700.000 đ
0

Tủ nấu cơm 20 khay dùng điện JY-ZD-600 Bạn đang là chủ một nhà hàng, bạn quản lý bếp ăn tập thể h.....

Sale Tủ nấu cơm 16 khay dùng điện JY-ZD-400 Quick View

Tủ nấu cơm 16 khay dùng điện JY-ZD-400

17.500.000 đ 15.900.000 đ Trước thuế: 15.900.000 đ
0

Tủ nấu cơm 16 khay dùng điện JY-ZD-400 - Bạn đang tìm kiếm một giải pháp giúp thực hiện nhanh chó.....

Sale Tủ nấu cơm 20 khay dùng gas JY-ZG-500 Quick View

Tủ nấu cơm 20 khay dùng gas JY-ZG-500

22.700.000 đ 19.900.000 đ Trước thuế: 19.900.000 đ
0

Tủ nấu cơm 20 khay dùng gas JY-ZG-500 - Tủ nấu cơm 20 khay dùng gas JY-ZG-500 với công nghệ mới 1.....

Sale Tủ nấu cơm 24 khay dùng gas JY-ZG-600 Quick View

Tủ nấu cơm 24 khay dùng gas JY-ZG-600

26.312.000 đ 23.300.000 đ Trước thuế: 23.300.000 đ
0

Tủ nấu cơm 24 khay dùng gas JY-ZG-600  Bạn là chủ nhà hàng, bạn làm việc trong những bếp ăn .....